Duggurd #1

Først bolken med sketsjer om bygdeorginal Duggurd, mesterlig spilt av Otto Jespersen!